Lezing Edward Hopper

 Op maandag 6 november 2023
gaf Ad van der Jagt
een lezing over
Edward Hopper 1882-1967
Hopper als schilder van de moderne kunst

In deze lezing wil ik laten zien hoe beperkt deze “vakjesindeling” is.
Hopper neemt namelijk binnen deze stroming wel een heel aparte positie in.
Lees hier meer over deze interessante lezing.