Schildert in woorden en beelden. Haar gedichten ontstaan onder verflagen van landschappen, portretten en stillevens, in een vaardige stijl en met oog voor kleur, klank en vorm.
Zowel op doek als op papier is ze op zoek naar akkoorden; een gedicht, een schilderij moet warmte in zich dragen en in harmonie zijn met de omgeving. Jorien is een gedreven woord- en beeldkunstenaar.
In haar beeldend werk brengt zij de wereld terug tot een voor haar begrijpelijke dimensie; typerend daarbij zijn het gebruik van strakke lijnen en vormen. Contouren en restvormen spelen een belangrijke rol in haar verbeelding van het alledaagse. Zeeland en de Zeeuwse natuur vormen een belangrijke inspiratiebron voor het werk van Brugmans.
In haar poëzie is ze voortdurend bevangen door het heilig vuur van grenzeloos verbouwen aan een muur van zachte klank, zoals ze het verwoordt in haar gedicht ode uit de dichtbundel grenzen.
Waren beeld en woord eerst nog gescheiden grootheden, de laatste jaren vullen ze elkaar meer en meer aan

Website van Jorien Brugmans