Frida van Overbeeke

Frida werkt in verschillende soorten steen, aluminiumcement en brons.
De beelden zijn bijna altijd figuratief, uitgaande van de mens.
De manier waarop het menselijk lichaam uiting geeft aan emotie en gevoelens. Beelden die steeds zoeken naar het ultieme evenwicht tussen lijn en vorm.