Lezing Frida Kahlo

Kahlo had een turbulent leven: biseksueel, gehandicapt na polio en een ongeluk waarbij zij haar rug brak.Een groot deel van haar leven was ze aan bed gekluisterd, ze werd bedrogen door haar echtgenoot, de bij leven veel bekendere muurschilder Diego Rivera, ze was communist, had geruchtmakende affaires met vrouwen en mannen, onder wie de in ongenade gevallen Russische communistenleider Leon Trotski.Haar schilderijen tonen haar lichamelijke en geestelijke pijn, haar gebroken ruggenwervel, haar gekwelde hart. Postuum heeft Kahlo haar echtgenoot overvleugeld.