Wilt u als leraar of schoolteam onze workshops in uw culturele lesaanbod opnemen en werken aan een doorlopende leerlijn cultuureducatie?

Doe dan een beroep op ons educatieteam dat kan putten uit onze collectie kunstwerken!

Voor het primair onderwijs, bieden wij een leerlingenprogramma en een leerkrachtenprogramma via het Centrum Kunst- en Cultuureducatie van de Oosterschelderegio.

Leerlingenprogramma

55: Het vergeten kerndoel

Leer samen met uw leerlingen kijken naar en praten over beeldende kunst.
In deze creatieve les bij u op school leren kinderen kijken en reflecteren.

Door middel van korte beeldende opdrachten maken leerlingen eigen beelden rondom een thema dat we afstemmen met de school bv. Kleuren van het Zeeuwse landschap, Beestige beelden – beeldige beesten, Bloemen voor …?
Hierna gaan we individueel, in groepjes en klassikaal kijken naar en praten over de resultaten.
Met verschillende voorwerpen en kunstwerken uit de collectie van KunstUitleen de Bevelanden gaan we de begrippen ordening, lijn, ritme, kleur en vorm verkennen.
We dagen de leerlingen uit dit steeds vanuit een andere invalshoek te doen.
Op diverse manieren reflecteren we samen op het beeldende proces van henzelf en de kunstenaars.

Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Leerkrachtenprogramma

Workshop basiskunstbeschouwing

Gebaseerd op de SLO-methode ‘In gesprek met het beeld en met elkaar’, biedt KunstUitleen de Bevelanden workshops basiskunstbeschouwing voor de leerkrachten.

– Leren met kinderen praten over de beeldende kunst.
– Reflecteren met de leerlingen in verschillende didactische vormen zowel naar
aanleiding van leerlingenwerk als werk van kunstenaars.

In deze workshops gaat u ook praktisch aan het werk en daarna kunt u op uw eigen werk en dat van kunstenaars reflecteren.

De workshops kunnen als voorbereiding dienen op onze workshop ‘het vergeten kerndoel, leer samen met uw leerlingen kijken naar en praten over beeldende kunst’ uit het workshopprogramma.

Aantal lessen:  minimaal 2 middagen van 2 uur: een introductie met ‘huiswerk’ en een terugkoppeling

Locatie : KunstUitleen de Bevelanden (individuele aanmeldingen) en/of op de school (teamaanmeldingen). Adres : Westwal 45  4461 CM Goes

De boekingen voor zowel het leerlingen- als het leerkrachtenprogramma lopen via het Centrum voor Kunst- en Cultuureducatie van de Oosterschelderegio: http://www.centrumkce.nl/

 
Voor vragen over de workshops kunt u contact opnemen met een van onze vrijwilligers.
Contact:  kunstuitleendebevelanden @ kpnmail.nl