In de voetsporen van Gerard Menken 2019

Kunstuitleen de Bevelanden bracht in samenwerking met de kunstenaars Janneke Rottier, Willem Ploum, Jan Westerweel, Gerard Weezepoel en fotograaf Charles Linssen de hele school in beweging. De verschillende kunstenaars daagden de kinderen uit tot het maken van werk met het project ‘In de voetsporen van …… Gerard Menken’. Uitgangspunt was de kinderen zo frank en vrij als kon te laten kijken, proberen en zonder aan een perfect eindresultaat te denken iets op het doek te zetten of een goed plaatje te fotograferen. De groepen 1 / 2 maakten een land- of zeeschap. Groep 3 maakte ook een landschap nadat ze van heel diverse kunstenaars voorbeelden hadden bekeken. Groep 4 /5 stond, volgens de leerlingen, voor de onmogelijke taak een zelfportret te schilderen. Groep 6 maakte stillevens. Groep 7 /8 ging fotograferen. Allemaal, de kinderen, leerkrachten, kunstenaars en ik (Angela Kuys/Kunstuitleen de Bevelanden) hebben er enorm veel plezier aan beleefd, we zouden het veel vaker moeten doen!

Gerard Menken zou vol trots zijn geweest als hij had gezien met hoeveel durf de kinderen gewerkt hebben!