Het vanuit geheel verschillend oogpunt ontstane werk van Truus van den Boezem & Jeltje Ratsma in een kleine expositie tot samenspraak bracht. Over de hier geëxposeerde foto’s: Ik vind mijn beelden alom, vlakbij en op de vele verre reizen die ik heb gemaakt. De bijna menselijke uitdrukking die sommige dingen hebben, kan me opeens treffen. Dat probeer ik fotografisch te vangen om het daarna met zorg en precies af te werken en af te drukken in eigen doka.
Truus van den Boezem

Over de hier geëxposeerde tekeningen: Dat  pennenstreken een vorm kunnen aannemen die wij herkennen als ‘mens’ fascineert me. Gebaren & houdingen hebben zelden een eenduidige oorsprong. Al tekenend zoek ik er naar om die tegenstrijdige of langs elkaar schurende drijfveren in het uiteindelijke beeld te laten samenvallen.
Jeltje Ratsma