Outsider Art en Avant-garde

Phia studeerde cultuurwetenschappen, zij is voorzitter van stichting “Een Nieuwe Wind”. Deze stichting heeft o.a. als doel de Outsider Art, gemaakt door getalenteerde mensen die zich door beperking enigszins aan de randen van de samenleving begeven, onder de aandacht van een breder kunstminnend publiek te brengen.

Ad van der Jagt studeerde aan de Universiteit van Amsterdam Nederlandse taal- en letterkunde. In 2007 studeerde hij af aan de Open Universiteit in de studie Algemene Cultuurwetenschappen. Ook verzorgt hij regelmatig rondleidingen in het Zeeuws Museum. Ad zal nader ingaan op de veranderingen in de visie van (abstracte) kunstenaars op de kunst. Hij zal m.n. aangeven waarom deze kunstenaars open stonden voor het werk van outsiders.

Hoe verhoudt de Outsider Art zich tot de reguliere kunst? Werden reguliere kunstenaars beïnvloed of geïnspireerd door outsiders?De lezing zal u een geheel andere kijk geven op deze twee kunstvormen.