Lezing Francis Bacon

Francis Bacon (1909 – 1992)

Head in Grey, 1955

De Engels/Ierse kunstschilder Francis Bacon wordt tegenwoordig beschouwd als een van de belangrijkste kunstenaars van de 20eeeuw. Gedurende zijn kunstenaarsloopbaan bereikt hij een geheel eigen stijl, die voornamelijk gekenmerkt wordt door een afschuwwekkende verminking van de menselijke vorm. Door deze stijl is hij lange tijd omstreden geweest.

In de jaren zestig van de vorige eeuw was hij eigenlijk de enige Europese (figuratieve) kunstenaar die zich kon meten met de toen zeer in de belangstelling staande  Amerikaanse pop-art kunstenaars (o.a. Warhol). Ook Bacon baseerde zich voornamelijk op bestaande beelden (persfoto’s, films, oude schilderijen). Zijn uitwerking was echter geheel uniek. Voor Bacon was kunst meer een “methode om emotionele regionen te ontsluiten dan alleen maar een afbeelding van een object”. In de VS werd Bacon destijds uitsluitend beschouwd als decadent, irrelevant Europees.

De invloed van Bacon reikt bijvoorbeeld tot Damian Hirst. De uit nazi-Duitsland gevluchte
kunstenaar Lucien Freud behoorde tot zijn vriendenkring.

Studie naar Velazquez, portret van paus Innocentius X uit 1953