Erlend Steiner Lovisa 2015

Deze werken zijn te leen bij de Kunstuitleen.

Explanation

“De cultureel/religieuze -intussen weer buitengewoon beladen- betekenissen van het thema ‘haar’ ontrukken het ontluikende subject (alles van waarde is weerloos) gewelddadig aan de tijd. Daarbij is het portret ontdaan van haar domestieke, geruststellende kwaliteit, zodat een bedreigende leegte zich van buitenaf aan het beeld opdringt. Het decor vervreemdt, het tafereel verontrust en fixeert, wat het vult met intense connotaties. Ondertussen worden wij van toeschouwer tot voyeur en vandaar weer teruggeworpen op ons zelf. Wat je noemt “addressing shadows and making friends with wild dogs” een beangstigende onderneming. De achtergronden van een werk zijn overigens niet oninteressant en soms essentieel, maar vind ik in de regel nogal overgewaardeerd. Het een en ander zou vanuit haar tijd begrepen moeten kunnen worden. Wat op deze manier voor zich spreekt hoeft niet te worden overschreeuwd door wanen van de dag. Het elitarisme dat in dit verband de kunst corrumpeert is bescheiden noch stil en doet, vaak doelbewust, afbreuk aan de emotie (die het intellect sowieso, tragisch onbedoeld, uit het leven neemt). Dit vervreemdt de kunst van haar oorsprong. Mijn werk zoekt die bron door het niet zichtbare te verleiden zich op haar eigen, bescheiden wijze te openbaren – in de overtuiging dat wij hooguit kunnen betrappen wat op deze manier aan het licht is gebracht. Door verankerd te zijn in een traditie en een maatschappelijk/sociaal/politieke context behoeft mijn werk nauwelijks tekst en uitleg, wat het niet beperkt en intellectueel uitdagend maakt. Daarmee vormt het een waardevolle bijdrage tot het bewust worden van onze veranderende relatie tot al wat buiten ons is en daarmee, in diepste grond, tot ons zelf.”

Erlend Steiner Lovisa 2015