2021 Lezing Art Nouveau

Art Nouveau, was een veelzijdige , decoratieve stijl die in heel Europa en Amerika zeer populair was aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw.
A.N. was van invloed op alle kunstvormen, van schilderkunst en architectuur tot grafische kunst en vormgeving.
Ook de stijl van de Wiener Sezession, met Gustav Klimt als leider, wordt vaak art nouveau gnoemd.
Er is bij Art Nouveau dan ook niet zozeer sprake van een enkele stijl als wel van een gemeenschappelijk doel: het vrijelijk ten toon kunnen stellen van kunst.